Hemşirelik

Bu program için öğrenim süresi : 8 dönemdir. Tamamlanması gereken kredi sayısı : 208

 

HDS Haftalık Ders Saati

T+U/K Teorik + Uygulama / Kredi

AKTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Z/S Zorunlu / Seçmeli

Hemşirelik

 

1.Yıl - Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
TD101 Türk Dili I 2 2+0/2 Z
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2+0/2 Z
TBT 101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 2+2/2 Z
HEM 103 Mikrobiyoloji 2 2+0/2 Z
HEM 105 Histoloji-Embriyo 2 2+0/2 Z
HEM 107 Fizyoloji 4 3+0/3 Z
HEM 109 Parazitoloji 1 1+0/1 Z
HEM 111 Biyokimya 2 2+0/2 Z
HEM 113 Anatomi 5 4+0/4 Z
HEM 117 Hemşireliğe Giriş 2 4+0/4 Z
SEÇ 1 Seçmeli Ders 1 0+2/1 S
YD 101 Yabancı Dil I 3 2+0/2 Z
Toplam Kredi : 27
1.Yıl - Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
TD 102 Türk Dili II 2 2+0/2 Z
YD 102 Yabancı Dil II 3 2+0/2 Z
HEM 108 Psikoloji 2 2+0/2 Z
HEM 112 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar 20 6+16/14 Z
SEÇ 2 Seçmeli Ders 1 0+2/1 S
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2+0/2 Z
Toplam Kredi : 23
2.Yıl - Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
HEM 203 Farmakoloji 2 2+0/2 Z
HEM 205 Beslenme İlkeleri 2 2+0/2 Z
HEM 215 İç Hastalıkları Hemşireliği 18 6+16/14 Z
HEM 217 Deontoloji 3 2+0/2 Z
HEM 219 Mesleki Yabancı Dil I 2 2+0/2 Z
HEM 221 Kişiler Arası İlişkiler 2 2+0/2 S
HEM 223 Hemşirelikte Tanılama ve Sınıflama Sistemleri 2 2+0/2 S
HEM 225 Sağlık Sosyolojisi ve Antropoloji 2 2+0/2 S
Toplam Kredi : 28
2.Yıl - Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
HEM 204 Patoloji 2 2+0/2 Z
HEM 206 Bulaşıcı Hastalıklar 3 2+0/2 Z
HEM 210 Epidemiyoloji 3 2+0/2 Z
HEM 216 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 18 6+16/14 Z
HEM 218 Mesleki Yabancı Dil II 2 2+0/2 Z
HEM 220 Kişiler Arası İlişkiler 2 2+0/2 S
HEM 222 Hemşirelikte Tanılama ve Sınıflama Sistemleri 2 2+0/2 S
HEM 208 Sağlık Sosyolojisi ve Antropoloji 2 2+0/2 S
Toplam Kredi : 28
3.Yıl - Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
HEM 309 Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 20 6+16/14 Z
HEM 313 İmmünoloji ve İmmunizasyon 5 2+0/2 Z
HEM 315 Etik 5 2+0/2 S
HEM 317 İlk Yardım 5 2+0/2 S
HEM 321 İngilizce Okuma ve Yazma 5 2+0/2 S
HEM 223 Neonatal Resüsitasyon 5 2+0/2 S
Toplam Kredi : 24
3.Yıl - Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
HEM 304 Araştırma Yöntemleri 4 2+0/2 Z
HEM 306 Bioistatistik 4 2+0/2 Z
HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 18 6+0/14 Z
HEM 314 Etik 4 2+0/2 S
HEM 316 İlk Yardım 4 2+0/2 S
HEM 320 İngilizce Okuma ve Yazma II 5 2+0/2 S
HEM 322 Neonatal Resüsitasyon 5 2+0/2 S
Toplam Kredi : 26
4.Yıl - Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
HEM 409 Hemşirelikte Öğretim 10 4+4/6 Z
HEM 411 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 18 6+16/14 Z
HEM 415 Sağlıkta Bilişim 2 2+0/2 S
HEM 417 Toplumsal Duyarlılık Çalışması 2 2+0/2 S
HEM 419 İngilizce Okuma ve Yazma III 5 2+0/2 S
Toplam Kredi : 26
4.Yıl - Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
HEM 408 Hemşirelikte Yönetim 10 4+4/6 Z
HEM 410 Halk Sağlığı Hemşireliği 18 6+16/14 Z
HEM 416 Sağlıkta Bilişim 2 2+0/2 S
HEM 418 Toplumsal Duyarlılık Çalışması 2 2+0/2 S
HEM 420 İngilizce Okuma ve Yazma IV 5 2+0/2 S
Toplam Kredi : 26