Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü olarak misyonumuz, hemşirelik mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve donanımları yüksek, evrensel ve kültürel değerleri gelişmiş, toplum sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik çaba sarf edebilen, kriz anı yönetebilen, araştırmacı, girişimci ve gelişime açık hemşireler yetiştirebilmektir.

 

VİZYONUMUZ

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih sebebi olabilen, sağlık alanındaki teknolojileri kullanarak eğitim ve araştırma yapabilen, hedef kitlesine hitap edebilen, bilimsel kalitesi ispatlanmış öncü bir bölüm olabilmek.